ترمیمگاه موتر ویژه زنان |
تازه ها, زندگی

در آستانه صلح با طالبان؛ ایجاد ترمیمگاه موتر ویژه زنان امیدی دیگر از تغییر نسلی در افغانستان

توسط - در آستانه صلح با طالبان؛ ایجاد ترمیمگاه موتر ویژه زنان امیدی دیگر از تغییر نسلی در افغانستان

اخیرا یکی از جوانان برای ایجاد سهولت برای زنان جامعه افغانستان دست به ساخت یک ترمیمگاه موتر زده است.

رامین صدیقی ترمیمگاه موتری ساخته که در آن کارمندان مسلکی و وسایل مدرن وجود دارد اما فرق آن با دیگر ترمیمگاه‌های موتر کارمندان زن آن است.

زنانی که در دانشگاه پولیتخنیک کابل در رشته اتومیخانیک به صورت نظری درس خوانده...