ترانسپورت برای محصلین |
تازه ها, زندگی

برای نخستین بار؛ اختصاص موترهای ویژه برای ایجاد سهولت در رفت و آمد دختران دانشجو

توسط - برای نخستین بار؛ اختصاص موترهای ویژه برای ایجاد سهولت در رفت و آمد دختران دانشجو

برای نخستین بار وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برای ایجاد سهولت در رفت‌و‌آمد دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها، 25 عراده موتر را خریداری کرده و روز گذشته در اختیار برخی دانشگاه‌های دولتی قرار داد.

اول - عارفه پیکار معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به خبرنامه می‌گوید که توزیع موتر‌ها یک برنامه تشویقی برای دانشجویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان است.

دوم -...