تازه ها, زندگی

پایتخت آشفته؛ کابل، خدمات ضعیف حمل و نقل شهری و شهروندان سرگردان

توسط - پایتخت آشفته؛ کابل، خدمات ضعیف حمل و نقل شهری و شهروندان سرگردان

ساعت شش و نیم شام است. تعداد زیادی از شهروندان کابل در یکی از مناطق این شهر منتظر رسیدن موتر هستند. هر موتری که از راه می‌رسد، این جمعیت به سوی آن می‌دوند تا بتوانند به سوی خانه‌های شان بروند.

برخی سرانجام از این دویدن‌ها خسته شده، پیاده به سوی خانه می‌روند.

این داستان روزانه‌ی تعداد زیادی از شهروندان...

تازه ها, زندگی

صبور جاده‌های کابل در بستر بیماری

توسط - صبور جاده‌های کابل در بستر بیماری

صبور افسر سابقه‌دار پولیس ترافیک کابل است که پاک‌ترین شخصیت سال ١٣٩٢ از سوی شبکۀ افغانى مبارزه با فساد ادارى و ادارۀ افغانى ديده‌بان ضد‌فساد، نام گرفته است. شهروندان و بسیاری از مردم افغانستان او را با صداقت و حرفه‌ای‌گری کاری می‌شناسند. اما این صبور کابلی، اکنون بیش از یک ماه است که بر اثر گرد و غبار شهر کابل، با بیماری تنفسی...