ترافیک افغانستان |
تازه ها, زندگی

شهری بدون پارکینگ؛ سرگردانی رانندگان در پایتخت افغانستان

توسط - شهری بدون پارکینگ؛ سرگردانی رانندگان در پایتخت افغانستان

نبود پارکینگ یکی از مشکلات عمده شهروندان در شهر کابل است. سید باری سادات یکی از هزاران شهروند پایتخت است که روزانه برای یافتن جایی برای پارک نمودن موترهای شان با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبرو هستند.

او می‌گوید که در این شهر جایی برای پارک موترها در نظر گرفته نشده و این مشکل بزرگی برای اوست. به گفته او...