تازه ها, زندگی

مدینه؛ دختری که با حنا به دیگران زیبایی می‌بخشد

توسط - مدینه؛ دختری که با حنا به دیگران زیبایی می‌بخشد

ساده و بی ریا. مثل همه انسان های عادی این شهر که زندگی را با سختی سر می کنند. مدینه دختر هنرمند در باغ زنانه کابل. او شغلی دارد که در آن ظرافت و دقت اهمیت خاصی برای جلب مشتری بازی می کند. مدینه دست دختران و زنان کابلی را حنا گذاری می کند. نقش های که مدینه با حنا روی دستان این دختران و...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

روایت یک کابوس؛ قصه‌های نجات‌ یافتگان دانشگاه امریکایی افغانستان

توسط - روایت یک کابوس؛ قصه‌های نجات‌ یافتگان دانشگاه امریکایی افغانستان

حوالی هفت شب است. شب های تابستانی کابل، مانند روزهایش گرم است. دانشجویان وارد محوطۀ دانشگاه شده اند. برخی به صنف های شان رفته اند. یکی از دشواری کارخانگی های خود می گوید. یکی دیگر از درس های دیروز. یکی، پیاله‌ی قهوه‌ی بدست گرفته و خستگی یک روز کاری را در دانشگاه رفع می سازد. https://www.youtube.com/watch?v=kHiUJW24-rE این که یک روز دیگر هم صنفی ها یک...