تحریم ها |
تازه ها, روایت سیاسی

فهرست سیاه؛ از برداشتن تحریم‌ها بر حکمتیار تا ۳۰ گروه تروریستی فعال در افغانستان

توسط - فهرست سیاه؛ از برداشتن تحریم‌ها بر حکمتیار تا ۳۰ گروه تروریستی فعال در افغانستان

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که، هیاتی از سوی کمیته تحریم های سازمان ملل متحد، برای بررسی و همکاری در حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه، به کابل سفر کرده است. حساب کاربری فیس بوک منتسب به حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گزارش داده که این هئیت به منظورگفتگو برای برداشتن تحریم های این سازمان بر گلبدین حکمتیار...