تجدید نصاب |
تازه ها, زندگی

چهارمین بار؛ افغانستان، عضویت در بورد اجرایی یونسکو و فرصت های بیشتر برای تغییر

توسط - چهارمین بار؛ افغانستان، عضویت در بورد اجرایی یونسکو و فرصت های بیشتر برای تغییر

وزارت معارف اعلان کرده است که افغانستان عضویت بورد اجرایی سازمان یونسکو “سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد” را بدست آورده است.

 وزارت معارف روز شنبه (۲قوس) گفته است که افغانستان در انتخابات چهلمین اجلاس سازمان یونسکو عضویت بورد اجرایی این سازمان را برای یک دوره‌ی کاری چهارساله به‌دست آورده است.

وزارت معارف افزوده است این...