تالک |
تازه ها, روایت اقتصادی

تالک؛ منبع درآمد شورشیان و اولویت جدید معدنی افغانستان

توسط - تالک؛ منبع درآمد شورشیان و اولویت جدید معدنی افغانستان

قاچاق تالک تبدیل به یکی از نگرانی بزرگ وزارت معادن و پترولیم افغانستان شده است. مقام های وزارت معادن افغانستان تاکید می‌کنند که نیاز است تا در مورد شیوه‌های صادرات و چگونگی جلوگیری از قاچاق تالک، میکانیزمی مدنظر گرفته شود.

مقام‌های این وزارت روز یک‌شنبه این هفته در نشست شورای عالی اقتصادی افغانستان در مورد معادن تالک در افغانستان گفته‌اند...