تاریخ نویس افغانستان |
تازه ها, زندگی

نانسی دوپری؛ از تولد در آمریکا، نیم قرن کار برای افغانستان تا میراث ماندگار برای آینده

توسط - نانسی دوپری؛ از تولد در آمریکا، نیم قرن کار برای افغانستان تا میراث ماندگار برای آینده

نانسی هچ دوپری، افغانستان‌شناس مشهور آمریکایی صبح امروز یک‌شنبه ( 19 سنبله) به‌ دلیل بیماری و کهولت سن در یکی از شفاخانه‌های کابل در‌گذشت. خانم نانسی با بیماری‌های قلب، شش و کلیه دست و پنجه نرم می‌کرد.

نانسی دوپری 55 سال پیش برای نخستین بار به افغانستان آمد و پس از بازدید از این کشور، علاقه‌مند شد که در مورد...