تاجر افغان |
تازه ها, زندگی

اشرف براتی، پناهجوی افغان؛ تاجر موفق و دلی که هنوز برای افغانستان می‌تپد

توسط - اشرف براتی، پناهجوی افغان؛ تاجر موفق و دلی که هنوز برای افغانستان می‌تپد

در یک شب سرد پاییزی در سال 1994 میلادی، زمانی که طالبان آماده در کنترول گرفتن حاکمیت بر افغانستان بودند. جنگ و ناامنی در سراسر این کشور شدت یافته بود. پیش از آن نیز سال‌ها جنگ و خشونت و هم‌چنین تجاوز سربازان شوروی به افغانستان، ترس، ترور و ناامیدی را در میان تمامی شهروندان این کشور گسترش داده بود.