تابلیت کا |
تازه ها, زندگی

تابلیت کا؛ داروی روان‌گردان، ایجاد کننده ناهنجاری های اجتماعی و افزایش نگرانی های عمومی

توسط - تابلیت کا؛ داروی روان‌گردان، ایجاد کننده ناهنجاری های اجتماعی و افزایش نگرانی های عمومی

 تعدادی از باشنده‌های کابل در این اواخر از مصرف‌کننده‌های تابلیت‌های نشاط آور شکایت دارند و می‌گویند، شماری جوانان برای خوش گذرانی از تابلیت‎ها و مواد مست کننده استفاده می‎کنند.

باشنده‌های کابل تاکید دارند که جوانان برای خوش‌گذرانی در محفل‌های دوستانه‌ی شان مواد مست کننده و اعتیادآور استفاده می‌کنند و کنترول‌ شان را از دست می‌دهند؛ اما تنها در محافل شبانه...