بی بی رادو |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

دختر وزیر؛ رادها، هندوباوری که زیبایی و نوع زندگی‌اش راه به ترانه‌های افغانستان باز کرد

توسط - دختر وزیر؛ رادها، هندوباوری که زیبایی و نوع زندگی‌اش راه به ترانه‌های افغانستان باز کرد

رادها یا رادو جان یکی از دختران هندو باور افغان بود که شهرت اش حتی وارد دنیای موسیقی نیز شد. رادها دختر ديوان نرنجنداس وزير ماليه در کابينه ی شاه امان الله  بود. سالروز دقيق تولد این دختر هندو باور افغان  به صورت مشخص معلوم نیست. اما گفته می شود او در اواخر سلطنت عبدالرحمن خان متولد شده و در زمان حکم رانی حبیب...