بیکاری جوانان |
تازه ها, زندگی

اعتراض با گدایی؛ روح الله نادری، لیسانس در ۲ رشته آموزشی و بیکار در زمانه کرونایی

توسط - اعتراض با گدایی؛ روح الله نادری، لیسانس در ۲ رشته آموزشی و بیکار در زمانه کرونایی

 روز گذشته جوانی از ولایت دایکندی در یک حرکت نمادین اعتراض خود را نسبت به بی توجهی دولت به جوانان تحصیل‌کرده نشان داد.

روح الله نادری روز گذشته با پوشیدن لباس فراغتش در منطقه ده افغانان کابل دست به گدایی زد تا از این طریق نشان دهد که جوانان تحصیل‌کرده زیادی در کشور حضور دارند که نمی‌توانند شغلی پیدا کنند.