بیماری های کشنده |
تازه ها, زندگی

نیاز به توجه فوری؛ هیپاتیت کشنده‌ی زوج جوان و خانواده‌ای در حال نابودی در جاده‌های کابل

توسط - نیاز به توجه فوری؛ هیپاتیت کشنده‌ی زوج جوان و خانواده‌ای در حال نابودی در جاده‌های کابل

سعدالله و فوزیه زوج جوانی هستند که از مدتی به این سو در کنار جاده‌ای که از پهلوی زیارت شاه دو شمشیره کابل می‌گذرد، نشسته‌اند و در کنار هم، کفش ( بوت) رنگ می‌کنند.

قصه‌ی زندگی این دو زوج جوان پر از غصه است اما با این حال، این زوج جوان در کنار یکدیگر برای حل مشکلات زندگی تلاش می‌کنند...