بیماری لوپوس |
تازه ها, زندگی

در آمریکا؛ نجات از مرگ، پس از دریافت هدیه‌ای از یک دوست

توسط - در آمریکا؛ نجات از مرگ، پس از دریافت هدیه‌ای از یک دوست

در دنیایی که اغلب انسان‌ها فقط به خودشان فکر میکنند و برای خود زندگی می‌کنند، شاید بتوان گفت که اگر کسی هم با مرگ دست و پنجه نرم کند برای شان بی تفاوت خواهد بود و این چیزی است که نمی توان انکار کرد و از این دست آدم‌های بی‌تفاوت بسیار فراوان است.

با این حال اما در گوشه‌یی از...