بیماری تنفسی |
زندگی

نیم میلیون افغانی برای نفس صبور جاده‌های کابل

توسط - نیم میلیون افغانی برای نفس صبور جاده‌های کابل

شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان برای درمان صبور ترافیک در کابل، مبلغ نیم میلیون افغانی اهدا کرده است. در حساب کاربری فیسبوک ام‌تی‌ان عکسی از جریان اهدای این مبلغ و توضیحی درباره آن نوشته است. MTN-Denote-to-saboor حدود یک هزار کاربر فیس بوک، این خبر کوتاه ام‌تی‌ان را نشر کرده اند و در موارد زیادی از این شرکت مخابراتی بابت...