بیجاشدگان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

یافته های تکان دهنده از قربانیان غیرنظامی جنگ افغانستان؛ ۱۰ سال گذشته چند افغان را به کام مرگ کشانده است؟

توسط - یافته های تکان دهنده از قربانیان غیرنظامی جنگ افغانستان؛ ۱۰ سال گذشته چند افغان را به کام مرگ کشانده است؟

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه‌اش دریافته که در 10 سال اخیر، مجموعا 86 هزار و 823 نفر از افراد غیرنظامی، به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شده‌اند.

این ارقام از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده که احتمال دارد وقایع و تلفات ثبت‌ناشده دیگری نیز باقی مانده باشد و میزان تلفات...