بیات |
تازه ها, روایت اقتصادی

سرمایه‌گذاری ۸۰۰میلیون دالری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان

توسط - سرمایه‌گذاری ۸۰۰میلیون دالری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان

 مقام‌های وزارت انرژی و اب افغانستان می‌‎گویند که این وزارت توانسته است در یک سال گذشته، بیش از 800 میلیون دالر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بخش انرژی و آب افغانستان جذب کند. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به خبرنامه گفت که این سرمایه‌گذاری ها شامل 252 میلیون دالر سرمایه‌گذاری شرکت گروپ برق بیات روی گاز شبرغان، 200 میلیون دالر...