بودجه انکشافی |
تازه ها, روایت اقتصادی

بودجه سال مالی ۱۳۹۷ افغانستان برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد

توسط - بودجه سال مالی ۱۳۹۷ افغانستان برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد

حکومت افغانستان بودجه مالی سال 1397 این کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس سنای این کشور فرستاد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان طرح این بودجه را امروز دوشنبه 15 عقرب، به مجلس سنای این کشور ارایه کرد.

آقای حکیمی امروز دوشنبه با ارایه این طرح به مجلس سنای افغانستان گفت: "بودجه‌ی ملی سال آینده شفاف، پاسخگو، متوازن...