بودجه افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

ساخت جاده گردن دیوار؛ شرط مجلس افغانستان برای تصویب بودجه ۹۷

توسط - ساخت جاده گردن دیوار؛ شرط مجلس افغانستان برای تصویب بودجه ۹۷

حکومت افغانستان امروز، طرح بودجه سال مالی 1397 این کشور را  به مجلس ارایه کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان با حضور در مجلس، طرح بودجه مالی این کشور را برای تصویب به نمایندگان مجلس سپرد و در مورد آن توضیحاتی داد.

به گفته اکلیل حکیمی "بودجه‌ی ملی سال آینده افغانستان شفاف، پاسخگو، متوازن و قابل اعتبار می‌باشد، و با...

تازه ها, روایت اقتصادی

بودجه سال مالی ۱۳۹۷ افغانستان برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد

توسط - بودجه سال مالی ۱۳۹۷ افغانستان برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد

حکومت افغانستان بودجه مالی سال 1397 این کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس سنای این کشور فرستاد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان طرح این بودجه را امروز دوشنبه 15 عقرب، به مجلس سنای این کشور ارایه کرد.

آقای حکیمی امروز دوشنبه با ارایه این طرح به مجلس سنای افغانستان گفت: "بودجه‌ی ملی سال آینده شفاف، پاسخگو، متوازن...

تازه ها, روایت اقتصادی

تایید طرح بودجه ۹۷؛ نکته‌هایی در مورد بودجه‌ی مالی سال آینده‌ افغانستان

توسط - تایید طرح بودجه ۹۷؛ نکته‌هایی در مورد بودجه‌ی مالی سال آینده‌ افغانستان

کابینه‌ی افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور، کلیات طرح بودجه‌ی ملی سال مالی 1397 را تایید کرد.

 در این گزارش به موارد مهم این بودجه پرداخته شده که قرار است پس از تکمیل شدن به مجلس افغانستان ارایه شود.

مجموع بودجه

براساس این طرح، مجموع بودجه برای سال مالی 1397 خورشیدی بالغ بر 357...