تازه ها, زندگی

تصاویری که جهان را تکان داد (۴)

توسط - تصاویری که جهان را تکان داد (۴)

عکس ها همواره وسیله و رسانه‌ی قدرتمندی علیه ظلم و استبداد در جهان بوده است. عکس می‌توانند حقایق و واقعیت‌هایی که الفاظ نمی‌تواند، بیان کند را به مردم بگوید. عکس رویدادهای فاجعه باری جهان را ثبت کرده و آن‌را ماندگار می‌سازد. همین گونه امید را برای بقا و تداوم زندگی ایجاد می‌کند. و در نهایت عکس می‌تواند جهان را زیر رو کرده و...

تازه ها, زندگی

جلوه‌های هستی؛ ۹۶ عکس طبیعی که یک‌بار می‌تواند شکار شود

توسط - جلوه‌های هستی؛ ۹۶ عکس طبیعی که یک‌بار می‌تواند شکار شود

یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند. عکاسان یا حتی ‌آن‌هایی که الفبای عکاسی را می‌دانند، شاید این اصطلاح معروف را به تمام عکاسی خلاصه کنند. خبرنامه با الهام از این نگرش مجموعه ای از تصاویری که با چشم جهانبین و متفاوت نگرسته شده را در...