بنیاد خیریه |
تازه ها, زندگی

معلول ماندگار افغانستان؛ موسس بنیاد پیرهرات و آغازگر تحول بنیادین زندگی حدود ۳ درصد از جمعیت افغانستان

توسط - معلول ماندگار افغانستان؛ موسس بنیاد پیرهرات و آغازگر تحول بنیادین زندگی حدود ۳ درصد از جمعیت افغانستان

اتفاق نادر در افغانستان. افغانستان برای اولین بار، فراغت تعدادی از معلولان ذهنی را در شرایطی جشن می‌گیرد که معلولان وضعیت مناسب ندارد. عبدالعلی بارکزی، مسوول نهاد خیریه پیر هرات می‌گوید که در سال جاری این نهاد به گونه آزمایشی ۳۰ معلول ذهنی را به گونه موفقانه آموزش داده‌ و این افراد فارغ می‌شوند.

مسوول این بنیاد در گفتگو با...