بندر طورخم |
تازه ها, روایت اقتصادی

انتقال مدیریت بنادر تجاری به وزارت مالیه‌ی افغانستان

توسط - انتقال مدیریت بنادر تجاری به وزارت مالیه‌ی افغانستان

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که تا دوماه دیگر مسوولیت تمامی بندرهایی افغانستان از وزارت تجارت و صنایع این کشور به وزارت مالیه انتقال می‌یابد.

این مقام‌ها تاکید دارند که با انتقال مسوولیت‌های این بنادر اصلاحات گسترده به میان خواهد آمد و درآمد‌های حکومت نیز افزایش خواهد یافت.

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که...