بندرعباس |
تازه ها, روایت اقتصادی

کاهش واردات از پاکستان؛ آیا افغانستان محصولات پاکستان را تحریم کرده است

توسط - کاهش واردات از پاکستان؛ آیا افغانستان محصولات پاکستان را تحریم کرده است

مقام‌های حکومت افغانستان از کاهش روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان خبر داده اند. آنان می‌گویند که روابط تجاری میان این دو کشور در ماهای اخیر به علت‌های مختلف تا مرزِ 500 میلیون دالر کاهش داشته است. صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که واردات افغانستان از پاکستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است. او افزود که بیلانس تجارت...