بسیج ملی علیه مواد مخدر |
تازه ها, زندگی

نیاز به بیشتر از آگاهی‌دهی و ورزش؛ هفته بسیج ملی، ۳ میلیون افغان معتاد و دومین تهدید امنیت ملی افغانستان

توسط - نیاز به بیشتر از آگاهی‌دهی و ورزش؛ هفته بسیج ملی، ۳ میلیون افغان معتاد و دومین تهدید امنیت ملی افغانستان

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کمپاینی را برای آنچه که "بسیج ملی علیه مواد مخدر" عنوان شده، راه‌اندازی کرده و اعلام داشته که برای نجات افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی مواد مخدر نیاز به اجماع جهانی و منطقه‌ای است.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز شنبه این هفته، در برنامه "همایش از روز همبستگی جهانی...