بزرگترین مجموعه آموزشی |
تازه ها, زندگی

مجتمع مورا؛ نهاد آموزشی زنانه، بنیان‌گذار مرد و رهبری زنان

توسط - مجتمع مورا؛ نهاد آموزشی زنانه، بنیان‌گذار مرد و رهبری زنان

 افغانستان به عنوان کشوری درگیر جنگ، پایین‌ترین نرخ سواد در جهان را دارا می‌باشد.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مقامات افغانستان، بیش از 60 درصد مردم این کشور بی سواد هستند که بخش بزرگی از زنان این کشور را نیز شامل می شود. بر اساس این گزارش‌ها، از آنجا که بیشتر زنان افغانستان در روستاها...