بزرگترین خانواده بریتانیایی |
تازه ها, زندگی

بزرگ‌ترین خانواده در بریتانیا؛ بیست جشن تولد در سال و هزینه‌های سنگین زندگی

توسط - بزرگ‌ترین خانواده در بریتانیا؛ بیست جشن تولد در سال و هزینه‌های سنگین زندگی

پس از دغدغه‌ی ازدواج، چیزی که در گام بعدی گریبان‌گیر زوج‌ها می‌شود، مساله تولد فرزند و توافق بر سر تعداد فرزندان است. موارد کمی در دنیا پیدا می‌شود که زن و شوهری، برای داشتن فرزند بیشتر به توافق برسند.

بزرگ‌ترین خانواده

بزرگ‌ترین خانواده در بریتانیا بعد از این که صاحب بیستمین فرزند شدند، باهم توافق کردند که...