برنی سیندرز |
تازه ها, زندگی

از هرات تا واشنگتن؛ ۱۲ حاشیه‌ی خواندنی از خبرسازی دختران روبات‌ساز افغان

توسط - از هرات تا واشنگتن؛ ۱۲ حاشیه‌ی خواندنی از خبرسازی دختران روبات‌ساز افغان

دختران روبات ساز افغانستان که روز گذشته پس از سه روز رقابت‌های نفس‌گیر توانستند جایگاه دوم را در بخش خود، در رقابت‌های بین المللی روباتیک به دست آوردند، در یک ماه اخیر یکی از موضوعات خبرساز افغانستان در سطح جهان بوده اند.

توجه جهانی

این دختران، زمانی در ابتدا توجه جهانی را جلب کردند که خبر رد درخواست...