برند چای |
تازه ها, زندگی

روز بین‌المللی چای؛ نوشیدنیِ برای دیدارهای دوستانه

توسط - روز بین‌المللی چای؛ نوشیدنیِ برای دیدارهای دوستانه

چای نقش مهمی در فرهنگ آسیا به عنوان یک نوشیدنی پرمصرف و هم‌چنان نمادی از موقعیت اجتماعی در طول قرن‌ها، ایفا کرده است. عجیب نیست که کشف آن به ریشه‌های مذهبی یا سلطنتی نسبت داده می‌شود. در واقع چین قرن‌هاست که چای را می‌شناسد و از آن به عنوان یک نوشیدنی پر مصرف استفاده می‌کند. متخصصان در ابتدا این نوشیدنی را به عنوان درمانی...