برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد |
تازه ها, زندگی

کاغذپران بازی؛ جشنواره‌ای برای معرفی اهداف توسعه پایدار

توسط - کاغذپران بازی؛ جشنواره‌ای برای معرفی اهداف توسعه پایدار

جشنواره کاغذپرانی به هدف آگاهی جوانان از اهداف توسعه پايدار در افغانستان، در تپه وزیر محمد اکبر‌خان شهر کابل راه اندازی شد. ساجد تقوا، مسوول اهداف توسعه‌‌ی پایدار یو ان دی پی (UNDP) ، به خبرنامه گفت که آنان با استفاده از این فرهنگ دیرینه‌ی افغانستان می‌خواهند اهداف توسعه‌ی پایدار را به مردم این کشور، رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی برسانند. آقای تقوا گفت که...