برق مورد نیاز افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

تکمیل طرح ۵ ساله خودکفایی انرژی؛ ۲۰۲۲ آغاز تولید ۲ هزار میگاوات الکتریسته در افغانستان

توسط - تکمیل طرح ۵ ساله خودکفایی انرژی؛ ۲۰۲۲ آغاز تولید ۲ هزار میگاوات الکتریسته در افغانستان

مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند این وزارت طرح پنج‌ساله خودکفایی انرژی را تکمیل کرده است که بر اساس این طرح، افغانستان تا 5 سال آینده در حدود 2 هزار میگاوات برق تولید خواهد کرد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان که دیروز دوشنبه در نشستی در کابل حرف می‌زد، گفت که " ﭘﻼﻥ پنج‌ساله ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﺮژي...