برق برشنا |
تازه ها, روایت اقتصادی

پرداخت قسط یک میلیارد افغانیگی؛ بدهکاری ادارات دولتی در دو قسط دیگر به برشنا پایان می یابد

توسط - پرداخت قسط یک میلیارد افغانیگی؛ بدهکاری ادارات دولتی در دو قسط دیگر به برشنا پایان می یابد

مقام‌های شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت توانسته بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان، مطالبات خود را از ادارات دولتی مقروض دریافت کند. آنان تاکید می‌کنند که مجموع بدهکاری ادارات دولتی از این شرکت حدود ۴ میلیارد افغانی بود اما اکنون در قسط اول حدود ۱٫۱۴ میلیارد افغانی  این مبالغ از طریق وزارت مالیه‌ی افغانستان پرداخت شده و در دو قسط دیگر قرار است...