برترین جوایز خبرنگاری |
تازه ها, زندگی

تقدیر از شغل شریف؛ ۱۴ جایزه معتبر بین‌المللی و منطقه‌ای دنیای رسانه‌گری

توسط - تقدیر از شغل شریف؛ ۱۴ جایزه معتبر بین‌المللی و منطقه‌ای دنیای رسانه‌گری

در سال جاری، سه جایزه معتبر به خانواده رسانه گری افغانستان اهدا شده است. این جوایز به موبی گروپ به خاطر پوشش حرفه ای اخبار و رویداد ها و شجاعت در آزادی بیان در وضعیت جنگ زده شبیه افغانستان تعلق گرفته است. به این جهت، خبرنامه نگاهی کوتاهی به چهارده جایزه برتر انداخته که سالیانه برای خبرنگاران و رسانه ها در جهان داده...