بخاری های ترکی |
تازه ها, زندگی

از دیروز تا امروز؛ آلودگی مرگبار هوا و تغییر ملموس در فرهنگ گرمایش خانه‌ها در افغانستان

توسط - از دیروز تا امروز؛ آلودگی مرگبار هوا و تغییر ملموس در فرهنگ گرمایش خانه‌ها در افغانستان

صدای سرفه‌های پیهم مجبورم می‌کند که به پشت سرم نگاه کنم؛ در حالی که عصا به دست دارد و لرزان لرزان گام بر می‌دارد، به من که می‌رسد، می‌گوید به زودی با این آلودگی هوا خواهد مرد. به نظر می‌رسد که سنش از هفتاد سال گذشته باشد.

او یکی از شهرودندان کابلی است که از دیرزمانی در این شهر زندگی...

تازه ها, روایت اقتصادی

فصل سخت سرما؛ از کارخانه‌های انگشت شمار تصفیه زغال سنگ تا بازار پررونق بخاری‌های زغالی در افغانستان

توسط - فصل سخت سرما؛ از کارخانه‌های انگشت شمار تصفیه زغال سنگ تا بازار پررونق بخاری‌های زغالی در افغانستان

شاهین، مغازه دار یکی از شرکت‌های تصفیه‌ی زغال سنگ در کابل است. او می‌گوید که شرکت‌شان زغال سنگ را پس از خرید، توسط ماشین‌های فنی که در اختیار دارند، تصفیه کرده و برای شهروندان کابلی به‌فروش می‌رساند.

به گفته‌ی شاهین، شرکت مستخدم او در کابل سه نمایندگی دارد و روزانه تا 7 تن زغال سنگ تصفیه‌شده می‌فروشند. با این حال...