بحران امنیتی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

معترضان در کابل؛ مسوولیت هرگونه حادثه ای به دوش حکومت افغانستان است

توسط - معترضان در کابل؛ مسوولیت هرگونه حادثه ای به دوش حکومت افغانستان است

در حالی که مقامات ارشد امنیتی افغانستان نسبت به احتمال وقوع حملات تروریستی به معترضان هشدار داده اند، معترضان می‌گویند که تامین امنیت شهروندان از وظایف اصلی حکومت بوده و مسوولیت روی دادن هرگونه حادثه ای نیز به دوش این حکومت خواهد بود.

گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و جنرال مراد علی مراد معاون ارشد امنیتی وزارت...