باولینگ |
تازه ها, زندگی

بی مهری در زمینه باولینگ؛ چرا این رشته با ۱۰ سال فعالیت در افغانستان هنوز کمتر شناخته شده است؟

توسط - بی مهری در زمینه باولینگ؛ چرا این رشته با ۱۰ سال فعالیت در افغانستان هنوز کمتر شناخته شده است؟

دومین رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی ورزش باولینگ (پنج‌شنبه و جمعه) بین 100 دختر و پسر در کابل برگزار می گردد.

امروز این رقابت ها بین 50 دختر بگذار می‌شود که از بین آنان در ابتدا از هر گروه شرکت کننده 4 نفر که در مرحله بعدی 12 نفر و در آخر 6 نفر عضویت تیم منتخب کابل را به دست خواهد...