باهوش |
تازه ها, زندگی

باهوش‌ترین روسای جمهور آمریکا بر اساس تست هوش چه کسانی هستند؟

توسط - باهوش‌ترین روسای جمهور آمریکا بر اساس تست هوش چه کسانی هستند؟

افراد زیادی نیستند که عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا را به دست می‌آورند و آن‌هایی که در تلاش برای رسیدن به این سمَت هستند، احتمالا تمام زندگی‌شان را روی این هدف متمرکز بوده‌اند. به این معنا، که در مدرسه عالی بوده‌اند، به دانشگاه رفته‌اند، مدرک‌شان را گرفته‌اند، در حرفه‌شان موفق بوده‌اند و در نهایت وارد حیطه‌ی قانون‌گذاری شده‌اند. آنچه بسیاری از ما نمی‌دانیم...