بانک نوت کهنه |
تازه ها, روایت اقتصادی

جمع‌آوری پول فرسود؛ ۴ ماه تمدید مدت تعویض بانک‌نوت‌های افغانی در افغانستان

توسط - جمع‌آوری پول فرسود؛ ۴ ماه تمدید مدت تعویض بانک‌نوت‌های افغانی در افغانستان

بانک مرکزی افغانستان مدت پایان تعویض پول کهنه را چهار ماه دیگر تمدید کرده است. مقامات بانک مرکزی افغانستان این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده اند که انتقادات زیادی نسبت به کم بودن زمان آن طرح شده است. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به خبرنامه گفت که آنان مدت جمع‌آورى و معاوضه بانک‌نوت‌هاى نامناسب را تا آخر ماه اسد سال ١٣٩٦تمديد...