بانک نوت های افغانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

بانک مرکزی افغانستان: بانک نوت‌های کهنه از اول ماه سنبله قابل استفاده نیست

توسط - بانک مرکزی افغانستان: بانک نوت‌های کهنه از اول ماه سنبله قابل استفاده نیست

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که کمتر از ده روز دیگر زمان برای تعویض بانک نوت‌های نامناسب باقی مانده و این بانک نوت‌ها با شروع ماه سنبله دیگر قابل استفاده نیستند.

 زمستان سال گذشته بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده بود که بانک نوت‌های نامناسب را از شهروندان جمع آوری کرده و با بانک نوت‌های جدید معاوضه می‌کند....