بانک معلومات صحی |
تازه ها, زندگی

اقدامی مثبت؛ افتتاح اولین بانک معلومات صحی در افغانستان

توسط - اقدامی مثبت؛ افتتاح اولین بانک معلومات صحی در افغانستان

وزارت صحت عامه ی افغانستان از ایجاد اولین بانک معلومات صحی در افغانستان خبر داده است. این بانک معلومات که یک سیستم انترنتی است، آمار و معلومات مورد نیاز را ذخیره و در دسترس مردم و نهادهای مختلف قرار می‌دهد.

هدف اساسی از ایجاد این بانک معلومات صحی "بهبود در انسجام و استفاده از ارقام صحی به منظور بهبود پلان‌گذاری،...