بانکوت های فرسود |
تازه ها, روایت اقتصادی

۳۶۰میلیارد بانک‌نوت سوخته؛ از پول‌های فرسوده تا مبادلات الکترونیک در افغانستان

توسط - ۳۶۰میلیارد بانک‌نوت سوخته؛ از پول‌های فرسوده تا مبادلات الکترونیک در افغانستان

بانک مرکزی افغانستان روز گذشته حدود 360میلیارد بانک‌نوت‌های فرسوده افغانی را سوختانده است. به گفته‌ی مقام‌های بانک مرکزی افغانستان این بانک‌نوت‌ها شامل پول‌های فرسوده، نا‌مناسب و جعلی می‌شود. بر اساس طرزالعل بانک مرکزی افغانستان، زمانی که پول‌های فرسوده و نامناسب به 6هزار بسته برسد، تصمیم به سوختاندن آن گرفته می شود. در عوض آن، پول‌های جدید وارد چرخه‌ی معاملات اقتصادی می‌گردد. گزارش شده که...