بانوی نخست |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

نوآوران تاثیرگذار؛ جوانان افغانستان برای تغییر آستین بر زده اند

توسط - نوآوران تاثیرگذار؛ جوانان افغانستان برای تغییر آستین بر زده اند

در سال های اخیر در افغانستان، جوانان تلاش می کنند با ساختن یک چیز تازه یا نوآوری کنند و یا دست به اختراعاتی بزنند که برای جامعه افغانی هر ازگاهی شگفت آور است. ‌ اختراعات از هواپیماهای بدون سرنشین گرفته تا راکت های میان برد، وسایل تولید برق با هزینه و یا نرم افزارهای اند که در بخش های مختلف زندگی مردم از...