بانوی جوان |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

زهرا رضایی؛ شجاع ترین بانوی جوان سال ۲۰۱۶ شناخته شد

توسط - زهرا رضایی؛ شجاع ترین بانوی جوان سال ۲۰۱۶ شناخته شد

زهرا رضایی عضو تیم ملی موی‌تای افغانستان است. بانو رضایی به عنوان شجاع ترین بانوی 2016 شناخته شده است. بانو رضایی با عضویت فعال و قدرت مند‌اش در رقابت های جهانی موی‌تای، بر علاوه به دست آوردن مدال نقره، به عنوان بانوی شجاع سال از سوی سازمان جهانی موی‌تای و سازمان حمایت از زنان سازمان ملل متحد شناخته شد. این بانوی جوان و...