بانوان دوچرخه‌سوار |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

زندگی الهام بخش؛ ۶ دختر افغان که نمادهای از تغییر در جامعه افغانستان شده اند

توسط - زندگی الهام بخش؛ ۶ دختر افغان که نمادهای از تغییر در جامعه افغانستان شده اند

شماری از دختران افغانستان علاوه بر این‌که خود شان رشد کرده اند، توانسته اند گروه های را نیز رهبری کنند. این دختران افغان زندگی الهام بخشی دارند که برای بسیاری ها می‌توانند الگوهای خوبی شوند. در این گزارش به شش دختری با زندگی الهام‌بخش پرداخته شده است. سیما عظیمی سیما عظیمی، گروهی از دختران را رهبری می‌کند که ورزش رزمی شاولین را در افغانستان تمرین...

تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

نامزدی جایزه صلح نوبل؛ حاصل رویای زندگی فارغ از جنگ

توسط - نامزدی جایزه صلح نوبل؛ حاصل رویای زندگی فارغ از جنگ

تیم بانوان دوچرخه‌سوار افغانستان، برای نخستین بار در میان نامزدان جایزه صلح نوبل قرار گرفت. این بانوان دوچرخه‌ سوار، از سوی ۱۱۸ عضو پارلمان ایتالیا در میان ۲۰۰ نامزد دیگر برای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۶ میلادی، پیشنهاد شده اند. این بانوان می‌گویند: " همیشه رویای زندگی بدون جنگ را در سر پرورانده اند و با این رویا به آینده می‌نگرند."