بانوان افغان |
تازه ها, زندگی

نمد مناطق مرکزی افغانستان؛ صنعت فراموش‌شده و برند جدید

توسط - نمد مناطق مرکزی افغانستان؛ صنعت فراموش‌شده و برند جدید

بازار صنعتی کابل، در میان همه صنایع دستی نتوانسته بازار نمد را به صورت جدی متاثر سازد. پس از یک دهه و نیم، با وجود واردات سرسام آور قالین و دیگر فرش‌های صنعتی، نمد هنوز فرش پرطرفدار است. این فرش در بازارهای داخلی افغانستان تبدیل به نام جدی برای طبقات فقیر و غنی شده است. نمد فرش ساده، محصول دستی زنان افغان عمدتن از...