باغداری |
تازه ها, روایت اقتصادی

برنامه ملی باغداری؛ از حضور در ٣٠٠ شهرستان تا پوشش ۵۵ هزار کشاورز در افغانستان

توسط - برنامه ملی باغداری؛ از حضور در ٣٠٠ شهرستان تا پوشش ۵۵ هزار کشاورز در افغانستان

بانک جهانی در گزارشی نوشته است که کشاورزان و باغ‌داران افغانستان با کسب آموزش شیوه های مُدرن کشاورزی، اکنون توانایی عملی‌کردن این روش‌ها را در کشت و باغ‌های‌شان پیدا کرده اند.

این بانک نوشته است که پس از آغاز فعالیت برنامه باغ‌داری وزارت زراعت افغانستان، تحولات چشم‌گیری در زندگی تعداد زیادی از کشاورزان و و باغ‌داران زن و مرد افغان...