باغداری در افغانستان |
روایت اقتصادی

روش جدید باغ‌داری؛ روزنه‌ای برای توسعه محصولات و افزایش شغل در روستاهای افغانستان

توسط - روش جدید باغ‌داری؛ روزنه‌ای برای توسعه محصولات و افزایش شغل در روستاهای افغانستان

در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی آمده ‌است که باغ‌داری در روستاهای افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته و به یکی از عوامل‌ توسعه و اشتغال‌زایی در این مناطق تبدیل شده است.

بانک جهانیگفته است که سرمایه‌گذاری در بخش زراعت، به‌ویژه در بخش باغ‌داری، نتایج قابل ملاحظه‌ای را برای کشاورزان و باغ‌داران افغان در پی داشته است. شرایط مساعد...