باز محمد مبارز، رستم، رستم مبارز، قهرمان فری فایت افغانستان |
تازه ها

همراه با رستم زندگی خود، مبارز روزهای کابل را سر می‌کند

توسط - همراه با رستم زندگی خود، مبارز روزهای کابل را سر می‌کند

بازی‌کن 26 ساله‌ی افغانستان بازمحمد مبارز از ورزش‌کاران مطرح افغانستان در رشته‌ی هنرهای رزمی مرکب است که تا کنون افتخارات زیاد را برای این کشور به ارمغان آورده‌است. حاصل بازی های رینگی مبارز تا کنون چندین مدال، جام و کمربند قهرمانی بوده‌است. مبارز تا کنون ده مسابقه‌ به صورت حرفه‌ای داشته‌است که در شش تای آن پیروز میدان بوده‌است. آخرین بازی مبارز برمی‌گردد به 8م...