بازی ها |
تازه ها, زندگی

کودکان مسلح؛ ۱۲ تصویر شوکه کننده کودکان افغان با سلاح

توسط - کودکان مسلح؛ ۱۲ تصویر شوکه کننده کودکان افغان با سلاح

کودکان افغان نسل های جنگ اند. حتی در یک دهه گذشته، نیز روحیه جنگ و سلاح در میان بسیاری از خانواده های افغان وجود دارد و شاید بیشتر شده است. داعش سال گذشته نوار های ویدئویی را از آموزش سلاح و کار با اسلحه به کودکان افغان در شرق افغانستان منتشر کرد. خبرنامه سری زده به رسانه های اجتماعی و در جستجوی ابتدایی دریافته که...