بازی های محلی |
تازه ها, زندگی

بازی‌های سنتی؛ ۱۱ بازی محلی در افغانستان

توسط - بازی‌های سنتی؛ ۱۱ بازی محلی در افغانستان

در افغانستان هنوز بازی های سنتی میان مردم در ولایت های مختلف جای خود را دارد. بازی های که بیشتر کودکان و یا بزرگ سالان وقت های اضافی خود را با آن سپری می کنند و برخی‌ از این بازی‌ها در کنار این که یک بازی و سرگرمی قدیمی اند، ورزش نیز می باشد؛ ورزشی که هزاران نفر طرفدار دارند. اما در این...